LEGALIZACIJE

Pripravimo celotno projektno dokumentacijo za legalizacije vseh vrst objektov.

Skladno s postopkom legalizacije objekta pridobimo vsa potrebna soglasja, pripravimo elaborate in v celoti vodimo postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.