PRAVNE STORITVE

Naši pravniki vam nudijo strokovno pravno pomoč v vseh postopkih povezanih z vašo nepremičnino:

 • Nudimo pripravo civilnih pogodb (kupoprodajne pogodbe, najemne oz. zakupne pogodbe, darilne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi služnostne ali stavbne pravice, akta o ustanovitvi etažne lastnine idr.)
 •  Zastopamo vas v postopkih:
  1. pred upravnimi organi (občino, upravno enoto, ministrstvi) zlasti ob pridobitvi potrebnih dovoljenj in soglasij ter v pritožbenih postopkih
  2. pred sodišči:
   • v postopkih povezanih z vpisom ali izbrisom iz zemljiške knjige
   • v postopkih povezanih z delitvijo solastnine, vzpostavitvijo etažne lastnine, priposestvovanjem,…
   • v zapuščinskih postopkih

Pri storitvah pravnega zastopanja sodelujemo z izbranim notarjem, odvetnikom, geodetskim podjetjem, cenilcem in drugimi zunanjimi sodelavci z namenom, da našim strankam nudimo čim bolj celovito storitev v vseh vidikih pravnega svetovanja.

 • strokovno zastopanje v upravnih postopkih
 • pravno svetovanje na področju civilnega in stvarnega prava
 • priprava vse potrebne pravne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo:
  • pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, stavbne pravice,
  • razdelitvi solastnine, priznanju priposestvovanja ipd.

Za več informacij se obrnite na:

Milena Pinezić, univ.dipl.prav
Tel: 040 130 290