1232

Osnovni podatki:

SOLČAVA - Vzdrževalna dela na sanaciji brežin na območju Zadružnega doma v Solčavi

1. Dvig terena pri Zadružnem domu za 1,0 m , za zagotovitev poplavne varnosti
2. Sanacija obstoječih opornih konstrukcij v dolžini ca 50 m pod iztokom hudournika v Savinjo
3. Širitev struge Savinje na levem bregu v dolžini ca 95 m

- Lokacija: Solčava
- Naročnik: Občina Solčava
- Leto projekta: 2010

Galerija

ShrambaskupnoTomažIZVEDBA - SANACIJA STRUGED_JEZsolčava_hn vzdolžni (1) ShrambaskupnoTomažIZVEDBA - SANACIJA STRUGEdispozicija - M 100_4-JEZ Layout1 (1) ShrambaskupnoTomažIZVEDBA - SANACIJA STRUGED_JEZsolčava_hn vzdolžni (1)