1287

Osnovni podatki:

PROJEKT ŠTEVILKA 1287 - SOLČAVA - ODSTRANITEV ZADRUŽNEGA DOMA IN GRADNJA VEČNAMENSKEGA OBJEKTA-PAVILJON

- neto površina : 133,90 m2
- etažnost : P + M
- Lokacija: Solčava
- Naročnik: Občina Solčava
- Leto projekta: 2010

Na obravnavani lokaciji je predvidena odstranitev obstoječega Zadružnega doma in gradnja večnamenskega objekta na istem mestu.
Obstoječi Zadružni dom je potrebno odstraniti zaradi poplavne ogroženosti, dotrajanosti in nefunkcionalne notranje razporeditve prostorov. Objekt je s svojo velikostjo in dominantno lego neskladen z ostalo pozidano strukturo vasi.
Stavbni sklop večnamenskega objekta bo sestavljen iz paviljona za trženje lesa in gostišča (gostilna z nastanitvijo). Povezovalni člen med objektoma bo stopnišče.

Galerija

(R:SOGLASJA SOL310AVA1287 SOL310AVA rekonstrukcija ZD in paviljon P Z I1287 Sol350ava ve350namenski objekt PZI1 Model (1)) (R:SOGLASJA SOL310AVA1287 SOL310AVA rekonstrukcija ZD in paviljon P Z I1287 Sol350ava ve350namenski objekt PZI1 Model (1)) (R:SOGLASJA SOL310AVA1287 SOL310AVA rekonstrukcija ZD in paviljon P Z I1287 Sol350ava ve350namenski objekt PZI1 Model (1)) (R:SOGLASJA SOL310AVA1287 SOL310AVA rekonstrukcija ZD in paviljon P Z I1287 Sol350ava ve350namenski objekt PZI1 Model (1)) (R:SOGLASJA SOL310AVA1287 SOL310AVA rekonstrukcija ZD in paviljon P Z I1287 Sol350ava ve350namenski objekt PZI1 Model (1))