1288

Osnovni podatki:

SOLČAVA - UREDITEV PARKIRIŠČ IN SPOMINSKEGA PARKA

- Lokacija: Solčava
- Naročnik: Občina Solčava
- Leto projekta: 2010

Parkirišče:
Projekt obsega ureditev parkirišča na mestu športnega igrišča. Predvideno je 43 parkirnih mest, ki so razporejena v tri nize z dvostranskim parkiranjem. Parkirišča bodo utrjena z asfaltom.
Ob parkirišču bo urejena pešpot, širine 1,50m, tlakovana s pohorskim tonalitom in granitnimi kockami. Pešpot poteka med reko Solčavo in parkiriščem in nato severno do predvidene brvi čez reko ter nato severozahodno ob obstoječi cesti.
Dostop od pešpoti do predvidene brvi bo možen preko stopnišča ali rampe, ki bo narejena v polkrožni obliki.
Spominski park: Od rampe, ki povezuje pešpot in predvideno brv se odcepi pešpot, širine 1,50m, tlakovana s ploščami pohorskega tonalita in granitnimi kockami. Pešpot pelje preko spominskega parka, tlakovanega s pohorskim tonalitom in s krožno oblikovano potjo. Ob krožnem delu poti so predvidene lesene klopi in spomeniki.

Tlakovanje bo izvedeno kot kombinacija granitnih kock in avtohtonega pohorskega tonalita. Povozne površine so asfaltirane.
Iz pohorskega tonalita so tudi robniki na meji med povoznimi in pohodnimi površinami.

Galerija

(R:SOGLASJA SOL310AVA1288 SOL310AVA parkiri232350a in spominski park P Z I1287 Sol350ava park PZI1 park situacija 250 (1)) (R:SOGLASJA SOL310AVA1288 SOL310AVA parkiri232350a in spominski park P Z I1287 Sol350ava park PZI1 park datajl krog (1))