839

Osnovni podatki:

Projekt številka 839

- Skupna neto tlorisna površina: 315,25 m2
- Etažnost: P + M
- Lokacija: Ljubljana
- Naročnik: Privat
- Leto projekta izvedbe: 2006

Galerija

arhitektura-2.jpg 839-JOVANOVIC-za-splet _ 0. Sto 839-JOVANOVIC-za-splet _ 0. Sto